Research Grants

Research Title

Project Leader

Type of Fund

(eg, FRGS)

Amount

Granted

(RM)

Kajian exploratori dalam pembangunan kerangka semakan bagi mengenalpasti dan menerapkan elemen service-learning dalam pendidikan tinggi di Malaysia Hamdan Said

ERGS

 RM60000

Kerangka standard program penasihatan akademik di institusi pengajian tinggi Malaysia Hamdan Said

FRGS

 RM73800

Orientasi matlamat pencapaian dan keresahan terhadap matematik Hamdan Said

RUG

RM38000

Kajian penerokaan pola tingkahlaku, personaliti dan pendekatan kaunseling choice theory bagi menangani pelajar tercicir di kawasan luar bandar Roslee Ahmad

ERGS

RM80000

A model of cognitive pattern in complex problem solving for engineering undergraduates. Narina A Samah

FRGS

RM39800

A developing model of eclectic therapy among rural children with anxiety disorders and group guidance framework to parents and teachers In Malaysia. Mohamad Sharif Mustapha

FRGS

RM101,200

Exploring the intentions and expectations of female PhD international students in education and engineering at UTM Mahani Mokhtar

RUG

RM32000

Innovative leadership framework for public sector workers Lokman Mohd Tahir

FRGS

RM38810