Teaching & Learning Strategy through Technology

This research areas include research on online peer instruction, CSCL, blended learning, e-problem based learning,  personalised learning environment, online scaffolding, educative gaming, online Reflective Learning, online critical Thinking, flipped classroom through technology.

Researchers:

 • Dr. Mohd Nihra Haruzuan Mohd Said (Leader)
 • Assoc. Prof. Dr.  Mohamad Bilal Ali
 • Prof Dr. Baharuddin Aris
 • Dr. Norazrena Abu Samah
 • En. Mohd Fadzli Ali
 • Dr. Nurbiha A. Shukor

Students Supervision:

Master of Education (Educational Technology)

 1. Abdul Kadir bin Abdul Wahab. –
 2. Abdul Murad bin Abd Hamid. –
 3. Aljuaid Nada Mansour F. Lecturers And Students Acceptance For Mobile Learning In Higher Education.
 4. Ana Haziqah binti A.Rashid. Teachers’ Perceptions on using Virtual Learning Environment.
 5. Anis Afi Wadhihah binti Solahudin. –
 6. Anwaruddin bin Mohd Kasim. –
 7. Asha`ari bin Omar. –
 8. Ayatul Kauthar bin Basemin @ Baseman. –
 9. Azizah binti Yusof. –
 10. Azizul Aqmar bin Mohd Razali. –
 11. Azura binti Mazlan. Persepsi penerimaan guru dan pelajar terhadap persekitaran pembelajaran Frog VLE.
 12. Azuriana binti Md. Tahar. –
 13. Dewi Sulatri binti Bartan. Facebook As Medium In Teaching And Learning Literature.
 14. Diana Khairani binti Md. Yusof. –
 15. Faridanura binti Abdullah. –
 16. Fatimah Sarah  binti Yaacob. –
 17. Halizah binti Ahmad. –
 18. Haslinda binti Hassan. –
 19. Hazwani binti Mohd Dah. Panduan Meningkatkan Kreativiti Murid Berbantukan Tmk Dalam Subjek Dunia Sains Dan Teknologi.
 20. Irwan Shah bin Mohd Ghanny . –
 21. Ismaliza binti Ismail. –
 22. Ismanor Fahmi bin Ismail. –
 23. Jaffri bin Salimin. –
 24. Junaidah binti Yusup. Tentative: Exploring Facebook as a learning tool: Perceptions and pattern of interactions.
 25. Lee Boon Kiat.  Using Video For Teaching And Learning Volleyball In school.
 26. Lee Zune Pet. –
 27. Mahfudz bin Miskam. –
 28. Masarrah binti Abdul Mutalib. Penggunaan Alat Rangkaian Sosial dalam Pengajaran dan Pembelajaran di Institusi Pengajian Tinggi.
 29. Masni binti Othman. –
 30. Masrulhuda binti Muhammad. –
 31. Mastura binti Muhammad. –
 32. Md Azhan bin Md Nasir. Sistem e-portfolio berasaskan strategi pembelajaran kolaboratif bagi Pentaksiran Berasaskan Sekolah.
 33. Mohamad Fazrin bin Masri. –
 34. Mohd Amerul Akmal bin Mohd Yunos. –
 35. Mohd Asrul Azri bin Husaini. –
 36. Mohd Fadlee bin Sulaiman. –
 37. Mohd Fuad bin Mohamed Yusof. –
 38. Mohd Munir bin Hj. Baharom. –
 39. Muhammad Azri bin Abd Rahim. –
 40. Muhammad Hunaidi bin Ismail. –
 41. Muhammad Syahir bin Ghani. –
 42. Nazatul Ashikin binti Rezuan. Pembangunan Dan Penilaian Aplikasi Multimedia Interaktif (Video) Bagi Pembelajaran Adobe Dreamweaver Cs3 Pelajar Pasca Siswazah.
 43. Noor Alwani binti Mohamed Yusoff. –
 44. Noor Izzati binti Ariff. –
 45. Noor Shareeza Azzura binti Shahruddin.-
 46. Noorazura binti Ab Wahab. –
 47. Noorhasnida binti Ismail. –
 48. Nor Farhah binti Saidin. –
 49. Nornadiah binti Zulkifly. –
 50. Nor Rafidah binti Mohd Rahim. –
 51. Nor Syakirah binti Kamaludin. –
 52. Norsyakira binti Mohamad Shah. Pembangunan Koswer Multimedia Berasaskan Permainan Berinstruksi Bagi Tatabahasa Bahasa Inggeris Tahun 2 Melalui Pendekatan Teori Konstruktivisme.
 53. Nur Ayuni binti Abu Talib. –
 54. Nur Azawanee binti Mohd Yusof. –
 55. Nur Diyana binti Ab Aziz. –
 56. Nur Jannah binti Jamil. –
 57. Nur Fatin Atikah binti Kamarudin.  Kerangka Alternatif Dalam Pembelajaran Kimia.
 58. Nurul Athirah binti Mohd Zahirruddin. –
 59. Nurul Farhana binti Junus. Cabaran Dalam Mengimplementasi Virtual Learning Environment (Vle) Frog Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Oleh Guru Di Sekolah-Sekolah Di Malaysia.
 60. Nurul Izzanie binti Rohani@Adnan. –
 61. Nurul ‘Izzati binti Hamizan. Integrating BLOSSOMS as a Pedagogical Tool for Interactive Learning:Improving Students Thinking Skills  (SAMPLE ONLY).
 62. Nurul Nadwa binti Zulkifli. –
 63. Nurul Shafiza binti Hasim. –
 64. Ong Boon Han. Development Of Mathematics Learning Courseware Based On effective Criteria.
 65. Radhiah binti Ab Rahim. –
 66. Rhachelle  Phiecesha Anak Reinholl. –
 67. Roslina binti Zainol. –
 68. Sahariza binti Othman. Sains Itu Mudah Melalui Pendekatan Video Blossoms Dalam Meningkatkan Pencapaian Akademik Pelajar Sekolah Menegah.
 69. Shahizah binti Shukri. –
 70. Shivaneswari a/p Mania. –
 71. Siti Aminah binti Abdullah. –
 72. Syuhailen binti  Bachok @ Saadon. –
 73. Thiyagarajan a/l Pooran. –
 74. Uzailun Nafais bin Zainal Abidin. –
 75. Vicki Angela Insok. Implementation of Mobile Learning and Online Social Network in Learning Web Based Development.
 76. Wan Mohd Hazani bin Wan Ibrahim.  Tahap Literasi Komputer Pelajar Diploma Tahun Dua Bidang Pengajian Islam di IPT Daerah Johor Bahru, Johor.
 77. Zaharin bin Taha. –

 

Doctor of Philosophy (Educational Technology)

 1. Abbas Abdoli Sejzi. –
 2. Abdul Razak bin Idris. –
 3. Ade Setiawan. –
 4. Adjah Naqkiah binti Mazlan. Pembangunan Kemahiran Psikomotor dalam Persekitaran Pembelajaran Menerusi  Web dengan Sokongan Teknologi Penganalisaan Video dan Simulasi.
 5. Alireza Gharbaghi. –
 6. Asniza binti Musa. –
 7. Bosede Edwards. Cognitive Load in Social Learning Environment.
 8. Christina John. –
 9. Danakorn Nincarean a/l Eh  Phon. Kerangka Pembelajaran Kolaboratif Inkuiri Menerusi Teknologi AR Bagi Pelajar Yang Berbeza Keupayaan Visualisasi.
 10. Eldarni. Pembangunan Model Peningkatan Kompetensi Professional Di Kalangan Pelajar  Teknologi Pendidikan Berdasarkan Teori  Zone Of Proximal  Development Dan Motivasi.
 11. Halimah binti Hj. Jantan. –
 12. Huang ChweiI Ing. –
 13. Juhazren bin Junaidi. –
 14. Julia Guan Chin Hsien. –
 15. Kalbin Salim. –
 16. Kamarudin bin Yusof. 
 17. Khawla M Alamen Abour. –
 18. Kho Pui Wun. Induce Higher Order Thinking Skills and Argumentative Knowledge Construction in Chemistry via Scenario-epistemic Game in Socio-Collaborative Learning Environment.
 19. Lim Chong Sing. –
 20. Mariah binti Lambak. Pembangunan dan Penilaian Model Reka Bentuk Kerangka Kerja Pengajaran ‘TPACK’ Dalam Pengintegrasian TMK Di Kalangan Pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Di Institut Pendidikan Guru.
 21. Megat Aman Zahiri bin Megat Zakaria. –
 22. Minoo Norouzi. –
 23. Mohammadali Kianian. –
 24. Mohd Hishamuddin bin Abdul Rahman. Perlaksaan CSCL Dalam Dunia Maya Terhadap Interaksi Dan Rasa Kewujudan Dan Immersif.
 25. Mohd Hisyamuddin bin Mohd Hashim. –
 26. Mohd Zazali bin Mohamad Zin@Jin. –
 27. Ngau Chai Hong. Kesan e-Pedagogi Guru Abad ke-21 Terhadap Aras Keyakinan dan Aras Kreativiti Pelajar Kursus Perguruan Mengaplikasikan Teknologi dalam Pengajaran.
 28. Noor Azida binti Sahabudin . –
 29. Noor Hidayah binti Che Lah. –
 30. Norah binti Md Noor. Pengaplikasian Model Pedagogi Dan Andragogi Dalam  Sistem Pembelajaran Berasaskan Web Untuk Mempelajari Konsep Pengaturcaraan Komputer
 31. Norazlina binti Ahmad . –
 32. Norhasyimah binti Hamzah . Pembelajaran Kolaboratif dalam Persekitaran Pembelajaran Sosial Berasaskan Web dan Kesannya Terhadap Aras Pemikiran Pelajar.
 33. Nur Lidiana Edyanti  binti Mohd Esa. –
 34. Nur Syamimi binti Mohd Razali. –
 35. Nurul Farhana binti Jumaat. –
 36. Pooya Songhory. –
 37. Rozita binti Abdul Jalil. –
 38. Shojae Aldin Kalantarrashidi. –
 39. Siti Khadijah binti Mohamad. –
 40. Siti Mastura binti Baharudin. Interaksi Dalam Pembelajaran Berasaskan Masalah Secara Kolaboratif  Menerusi Web dan kesannya Terhadap Pemikiran Kritis Pelajar.
 41. Siti Nazleen binti Abdul Rabu. –
 42. Siti Rohani binti Isnin. –
 43. Somaiyeh Vedadi. –
 44. Suhaizal bin Hashim. Sistem Pentaksiran Berasaskan Sekolah Berasaskan Penggunaan e-Portfolio dan Kesannya Terhadap Pembentukan Pengetahuan yang Bermakna.
 45. Van Ngoc Sang. –
 46. Yahya Mohammed Hashem Al-Dheleai. –
 47. Zul Hisham bin Nadzri. –

 

Research Grants: 

 1.  Zaidatun Tasir. Exploring The Use Of E-learning Embedded With Sign Language Video Among Hearing Impaired Students In Learning Science (ERGS)
 2. Zaidatun Tasir. Towards Future University: Mobile Learning Social Network Mode (FLAGSHIP)
 3. Baharuddin Aris. Exploring A Framework Of Online Instructor Scaffolding In Enhancing Students’ Critical Thinking (ERGS)
 4. Baharuddin Aris . MIT-UTM Blossoms Initiative (FLAGSHIP)
 5. Mohamad Bilal Ali. In Inculcating Scientific Reasoning Skills For Science, Technology,engineering And Mathematics (Stem)using Robotic Approach In Physics Experiment In School (Fundamental Research Grant Scheme)
 6. Noraffandy Yahaya. Pembinaan Kerangka Pembelajaran Aktif Bagi Pembelajaran Sains Dalam Persekitaran Maya 3d (Fundamental Research Grant Scheme)
 7. Jamalludin Harun. Argumentative Knowledge Construction Model In Social- Collaborative Learning Environment To Enhance Higher Order Thinking (Fundamental Research Grant Scheme)
 8. Mohd Nihra Haruzuan. Technology-enhanced knowledge community model for promoting critical thinking (Fundamental Research Grant Scheme)
 9. Shaharuddin Md Salleh. Kajian Terhadap Pencapaian Pelajar Menggunakan Simulasi (PAS)
 10. Abdul Rashid B. Husain. Real-time Multi-axis Motion Control System with Vibration Reduction Scheme (eScienceFund)
 11. Abdul Rashid B. Husain. Table Top CNC machine (INDUSTRY)
 12. Abdul Rashid B. Husain. Investigation of Stability and Performance of Networked Dynamical System under fault condition (Fundamental Research Grant Scheme)
 13. Zaleha Abdullah. An Investigation To Integrate Individual And Social Creativity In Promoting Human-Computer Interface Designing Skill Through Computer-Supported Collaborative Learning (Fundamental Research Grant Scheme)
 14. Zaleha Abdullah. Teachers’ readiness in designing and developing BLOSSOMS for classroom learning in Malaysian learning institutions (FLAGSHIP)
 15. Norasykin Mohd Zaid. Integrating Blossoms As A Pedagogical Tool For Interactive Instruction: Improving Students Thinking Skills. (-)
 16. Noor Azean Atan. Platform Proses Aktiviti Pembelajaran Dalam Persekitaran Autentik Bervisualisasi Berdasarkan Kepada Kontinum Pemikiran Visual Dalam Kalangan Kanak-kanak Sindrom Down (Fundamental Research Grant Scheme)
 17. Noor Dayana Abd Halim. Pattern Of Interaction Model For Field Dependent And Field Independent Students In Personalized Learning Environment (PAS)
 18. Nurbiha A. Shukor. Students’ Knowledge Construction In Online Learning Discussion (PAS)
 19. Norazrena Abu Samah.  User Models Of Students’ Social Interaction In E-learning Based On Learning Orientation Profile (Fundamental Research Grant Scheme)
 20. Fadzli Ali. Learning Framework To Develop Critical Thinking Through The Use Of Collaborative Asynchronous Online Discussion Among Students At Malaysian Tertiary Institutions (Fundamental Research Grant Scheme)

 

Representative Publications:

 1. Siti Khadijah Mohamad, Zaidatun Tasir, Jamalludin Harun & Nurbiha A Shukor. Pattern Of Reflection In Learning Authoring System Through Blogging. Journal Of Computers And Education, 69, 356-368. (IF: 2.775).
 2. Nor Shah, M. B., Husain, A. R., Punnekkat, S. & Roblin R. A New Error Handling Algorithm For Controller Area Network In Network Control System. Journal of Computer In Industry, 64(8), 984-997. (IF: 1.709).
 3. Zaidatun Tasir, Hisyamuddin Hashim & Siti Khadijah Mohamad. E-Learning Environment for Hearing Impaired Students. Turkish Online Journal Of Educational Technology, 12(4), 67-70. (Scopus listed).
 4. Nurul Farhana, Zaidatun Tasir & Jamalludin Harun. Learning Computer-based Subject through Apps among Adilt Learners: A Small Scale Study. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 5(3). (Scopus listed).
 5. Baharuddin Aris, Alireza Gharbaghi, Maizah Hura Ahmad & Mohd Shafie Rosli. A Check List for Evaluating Persuasive Features of Mathematics Courseware. International Education Studies, 6(9), 125-134. (Scopus listed)
 6. Zaidatun Tasir & Norazlina Ahmad. Threshold Value in Automatic Learning Style Detection. The 9th International Conference on Cognitive Science. (Scopus listed).
 7. Zaidatun Tasir & Nurul Farhana Jumaat. Students’ Types of Online Interaction through Facebook Discussion. The 9th International Conference on Cognitive Science. (Scopus listed).
 8. Zaidatun Tasir & Khadijah Mohamad. Educational Data Mining: A Review. The 9th International Conference on Cognitive Science. (Scopus listed).
 9. Normah Mulop, Zaidatun Tasir & Khairiyah Mohd Yusof. The Performance of Students Learning Thermodynamics Through an Online Courseware. 2013 Research In Engineering Education Symposium. (Scopus listed)
 10. Chwei Ing Huang & Noraffandy  Yahaya. Learners Higher Level Thinking Skill Achievement in Community of Inquiry. 2013 Research In Engineering Education Symposium. (Scopus listed)
 11. Zaidatun Tasir & Nurul Farhana Jumaat. Integrating Project Based Learning Environment into the Design and Development of Mobile Apps for Learning 2D-Animation. 13th International Educational Technology Conference. (Scopus listed).
 12. Noor Azida Sahabudin & Mohamad Bilal Ali. Personalized learning and learning style among upper secondary school students. 13th International Educational Technology Conference. (Scopus listed).
 13. Danakon Nincarean Eh Phon, Mohamad Bilal Ali, Noor Dayana Abd Halim & Hishamuddin Abdul Rahman. Mobile Augmented Reality: the potential for education. 13th International Educational Technology Conference. (Scopus listed)
 14. Mohd Hishamuddin Abdul Rahman, Noraffandy Yahaya, Noor Dayana Abdul Halim & Danakorn Nincarean Eh Phon. Open Wonderland: A Potential 3-D MUVE for Teaching and Learning. 13th International Educational Technology Conference. (Scopus listed).
 15. Noraffandy, Yahaya, Nurbiha A Shukor, Shufianah Puteri Yusof & Noor Dayana Abd Halim. Students’ participation in social networking writing tasks. 5thWorld Conference on Educational Sciences.
 16. Mohd Nihra Haruzuan & Lokman Mohd Tahir.Towards Identification of Students’ Holistic Learning Process through Facebook in Higher Education. 9th International Conference on Cognitive Science.
 17. Said, M. N. H. M, Forret, M. & Eames, C.Online Collaborative Learning in Tertiary ICT Education: Constraints and Suggestions for Improvement. International Conference on Informatics and Creative Multimedia 2013.
 18. Said, M. N. H. M, Hassan, J., Idris, A. R., Zahiri, M. A., Forret M. & Eames, C. Technology Enhanced Classroom Learning Community for Promoting Tertiary ICT Education Learning in Malaysia. The 4th International Research Symposium on Problem-Based Learning (IRSPBL).
 19. Abdul Jalil, Rozita; Md Salleh, Shaharuddin; Sulaiman, Sapiah; Mohamed, Zamri; Tasir, Zaidatun. Assessing Research Performance Based on Publication Output for Science Technology and Social Science Faculty. IEEE International Conference on Teaching, Assessment and Learning for Engineering (TALE 2013).
 20. M. B. Nor Shah, A. R. Husain, S. Punnekkat & R. Roblin.A New Error Handling Algorithm for Controller Area Network in Network Control System. Journal of Computer in Industry.
 21. Norah Md. Noor, Nurul ‘Izzati Hamizan & RadhiahAb Rahim. The Framework For Learning Using Video Based On Cognitive Load Theory Among Visual Learners. 2013 IEEE 5th International Conference on Engineering Education (ICEED 2013).
 22. Zaleha Abdullah. Activity theory as an analytical tool: a case study of developing student teachers’ creativity in design. Procedia-Social and Behavioural Sciences Journal.
 23. Norasykin Mohd Zaid & Sim Kim Lau. Emerging of Academic Information Search System with Ontology-Based Approach. 5th World Conference on Educational Sciences (WCES 2013).
 24. Norasykin Mohd Zaid & Sim Kim Lau. Ontology-based search system using hierarchical structure design. 9th International Conference on Cognitive Science, Sarawak, Malaysia (ICCS).
 25. Norasykin Mohd Zaid, Nurul ‘Izzati Hamizan. Enhancement of Student Motivation in Learning through Blossom Video Activity. 3rd World Conference on Educational Technology Researches (WCETR).
 26. Ong Boon Han, Noor Dayana Abd Halim,  Rio Sumarni Shariffuddin & Zaleha Abdullah. Computer Based Courseware In Learning Mathematics: Potentials And Constrains. International Educational Technology Conference (IETC).
 27. Noor Dayana Abd Halim, Mohamad Bilal Ali, Noraffandy Yahaya & Mohd Nihra Haruzuan Mohamad Said. Mental Model In Learning Chemical Bonding: A Preliminary Study. The 9th International Conference On Cognitive Science.
 28. Ong Boon Han, Noor Dayana Abd Halim,  Rio Sumarni Shariffuddin & Zaleha Abdullah. Application Of Madeline Hunter Model In Mathemathics Learning Courseware. International Conference On Informatics And Creative Multimedia 2013.
 29. Nurbiha A. Shukor, Zaidatun Tasir, Henny Van Der Meijden & Jamalludin Harun. A Predictive Model To Evaluate Students’ Cognitive Engagement In Online Learning. World Conference On Educational Science.
 30. Mohd Fadzli Ali, Gordon Joyes & Linda Ellison.Proposing The Third Generation Of An Aligned Activity System As A Theoretical Framework In Blended Learning Research. 2nd International Conference On Interactive Digital Media, Kuching, Sarawak (2-4 December 2013).
 31. Mohd Fadzli Ali, Gordon Joyes & Linda Ellison. Using Blended Learning To Enhance Students’ Cognitive Presence. International Conference On Informatics And Creative Multimedia 2013 (Icicm’13).
 32. Mohd Fadzli Ali, Gordon Joyes & Linda Ellison. Building Effective Small-group Team Working Skills Through Blended Learning At Tertiary Institution. Procedia-social And Behavioural Sciences Journal.
 33. Siti Nazleen Abdul Rabu, Baharuddin Aris &Zaidatun Tasir. Instructor Scaffolding and Students’ Critical Thinking through Asynchronous Online Discussion Forum. 2013 Learning and Teaching in Computing and Engineering.
 34. Alireza Gharbaghi, Baharuddin  Aris, Maizah Hura Ahmad & Mohd Shafie Rosli. Technological Persuasive Pedagogy: A New Way to Persuade Students in the Computer-based Mathematics Learning. Journal of Education practice
 35. Mohamad Bilal Ali, Noor Dayana Abd Halim & Nurbiha A.Shukor. The Development of Active Learning Website for Learning Science. International Journal Of Machine Learning And Computing.
 36. Baharuddin Aris, Mohammed Modeef Alsofyani, Rabecca Eynon & Norazman Abdul Majid. A Preliminary Evaluation of Short Blended Online Training Workshop for TPack Development using Technology Acceptance Model. Turkish Online Journal of Educational Technology, 11(3), xxx. (IF: xxx).
 37. Zaidatun Tasir, Khawla Mohammed El Amin Abour, Noor Dayana Abd Halim, & Jamalludin Harun. Relationship Between Teachers’ Ict Competency, Confidence Level, And Satisfaction Toward ICT Training Programmes: A Case Study Among Postgraduate Students. Turkish Online Journal of Educational Technology, 11(1), xxx. (IF: xxx).
 38. Zaidatun Tasir & Ong Chiek Pin. Trainee teachers’ mental effort in learning spreadsheet through self-instructional module based on Cognitive Load Theory. Computer & Education, 59(2), xxx. (IF:xxx)
 39. Mohd Shafie Rosli, Baharuddin Aris & Noraffandy Yahaya. Pembangunan Persekitaran Pembelajaran Inkuiri untuk Pendidikan Tertier dan Pengujian Keberkesananya. Jurnal Teknologi Pendidikan Malaysia, 2(1), xxx. (Non-Indexed Journal).
 40. Noor Dayana Abd Halim, Mohamad Bilal Ali & Noraffandy Yahaya. Development of Chemical Bond Website for Field Dependent and Field Independent Learners. International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning, 2(1), xxx. (Indexed Journal).
 41. Baharuddin Aris, Abbas Abdoli Sejzi & Noraffandy Yahaya. The Phenomenon of Virtual University in New Age: Trends and Changes. Procedia-Social and Behavioral Sciences Journal, 56 (Indexed Journal).
 42. Nurbiha A. Shukor, Zaidatun Tasir & Jamaluddin Harun. A Theoretical Framework for Assessing Students’ Cognitive Engagement through Computer-supported Collaborative Learning. International Journal of Machine Learning and Computing. 2 (5).
 43. Baharuddin Aris, Jamaluddin Harun, Tan Choon Keong & Lee Kean Wah. Enhancing and Assessing Student Teachers’ Creativity Using Brainstorming Activities and ICT Based Morphological Analysis Method. Academic Research International Journal. 2 (1).
 44. Norah Md Noor, Jamaluddin Harun and Baharuddin Aris. Andragogy and Pedagogy Learning Model Preference among Undergraduate Students. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 56.
 45. Abdul Rashid Husain, Mohd Ariffanan Mohd Basri & Mohd Fauzi Othman. An Approach to Brain Tumor MR Image Detection and Classification using Neuro-Fuzzy. Jurnal Teknologi. 58
 46. Abdul Rashid Husain, Siti Fadilah Abd Latip, Amira Sarayati & Shahrul Hamzah Abdul Razak. A Review on Fault-Tolerant of single-link manipulator system. Applied Mechanics and Material. 229-231.
 47. Abdul Rashid Husain, Ibrahim M.H. Sanhoury & Shamsudin H.M. Amin. Multiple nonholonomic wheeled mobile robots trajectory tracking while maintaining time-varying formation via synchronous controller. Procedia Engineering. 41.
 48. Abdul Rashid Husain, Ibrahim M.H. Sanhoury & Shamsudin H.M. Amin. Switching between formation in a moving shape for multi-robots via synchronization approach. Procedia Engineering. 41.
 49. Zaidatun Tasir, Normah Mulopa & Khairiyah Mohd. Yusof. A Review on Enhancing the Teaching and Learning of Thermodynamics. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 56.
 50. Zaidatun Tasir, Syed Ahmad Helmi Syed Hassan,Khariyah Mohd Yusof & Shahrin Mohammad. Methods to Study Enhancement of Problem Solving Skills in Engineering Students Through Cooperative Problem-Based Learning. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 56.
 51. Shaharuddin Md Salleh, Zaidatun Tasir & Nurbiha A. Shukor. Web-based simulation learning framework to enhance students’ critical thinking skills. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 64.
 52. Mohamad Bilal Ali, Noor Azlan Ahmad Zanzali, Marlia Puteh, Nor Farahwahidah Ab Rahman & Lilia Ellany Mohtar. Engineering Elements between First Year and Final Year Engineering Students in Malaysia. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 56.
 53. Norah Md Noor & Yahya Samian. Students’ perception on good lecturer based on Lecturer Performance Assessment. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 56.
 54. Mohamad Noh Ahmad, M. Muhammad, S. Buyamin, S. W. Nawawi &  Z. Ibrahim. Velocity Tracking Control of a Two-Wheeled Inverted Pendulum Robot: a Comparative Assessment between Partial Feedback Linearization and LQR Control Schemes. International Review on Modelling and Simulations (I.RE.MO.S.). Procedia – Social and Behavioral Sciences. 56.
 55. Mohamad Bilal Ali, Noraffandy Yahaya, Mohd Fadzli Ali & Abdul Razak Idris. Enhancing the Role of Educational Technology by Adopting New Technology in Higher Learning Institution: UTM Experiences.  1st International Seminar on Quality and Affordable Education (ISQAE-2012).
 56. Noor Dayana Abd Halim, Mohamad Bilal Ali & Noraffandy Yayaha.  The Development of Chemical Bond Website; Emphasizing Three Chemical Representations. 6th International Malaysian Educational Technology Convention 2012 (IMETC 2012).
 57. Noor Dayana Abd Halim, Mohamad Bilal Ali & Noraffandy Yayaha. Development of Chemical Bond Website for Field Dependent and Field Independent Learners. 3rd International Conference on e-Education, e-Business, e-Management and E-Learning (IC4E 2012).
 58. Noraffandy Yahaya & Mohd Hishamuddin Abdul Rahman. Potensi Muve Dalam Menyokong Aktiviti Pembelajaran. 6th International Malaysian Educational Technology Convention 2012 (IMETC 2012).
 59. Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir, Nurbiha A. Shukor & Megat Aman Zahiri. Students’ Expectations towards Online Collaborative Learning Environment. International Educational Technology Conference (IETC)
 60. Jamalludin Harun, M. A Kianian & F. Ghazizadeh Ehsaei. Instructional Engineering for Acceptance Web 2.0 Technologies to Promote Critical Thinking in Pre-Service Teacher Programs.  International Conference on Information and Multimedia Technology (ICIMT 2012).
 61. Jamalludin Harun, M. A Kianian & F. Ghazizadeh Ehsaei. Instructional Blogging As Interaction Tools To Promote Student’S Critical Thinking In Distance Education. 4th International Conference on Computer Technology and Development (ICCTD).
 62. Jamalludin Harun, Adjah Naqkiah Mazlan & Zainal Abidin Zainuddin. Review on the Effectiveness of the Technology Learning Materials in Teaching and Learning in Higher Education. 2012 International Conference on Management and Education Innovation.
 63. Nurbiha A. Shukor, Zaidatun Tasir, Van der Meijden & Jamalludin Harun. An Integrated Analytical Model to Gain Knowledge from Students’ Online Learning Discussion. International Educational Technology Conference (IETC).
 64. Zaidatun Tasir, Farah Alina Ludin, Jamalludin Harun & Nurbiha A. Shukor. Persepsi, Penerimaan dan Kemahiran Pensyarah dalam Menggunakan Forum Atas Talian. 6th International Malaysian Educational Technology Convention 2012 (IMETC 2012).
 65. Abdul Rashid Husain, Ibrahim M.H. Sanhoury & Shamsudin H.M. Amin. Changing Formations shapes for multiple robots via synchronization  2. 16th Intl. conf. on Mechatronic Tech (ICMT).
 66. Abdul Rashid Husain, Mohd Badril Nor Shah & Amira Sarayati Ahmad Dahalan. An Analysis of CAN Performance in Active Suspension System for Vehicle. 13th Int. CAN Conf.
 67. Abdul Rashid Husain, Muhammad Nizam Kamarudin & Mohamad Noh Ahmad. Control of uncertain nonlinear system using mixed nonlinear damping and backstepping function.  IEEE Intl. conf. on contr. Sys., comp. and eng. (ICCSCE 2012).
 68. Abdul Rashid Husain, M. Nizam Kamarudin & S. Md. Rozali. Observer-based output feedback control with linear quadratic performance. Malaysian Tech. Uni. Conf. on Eng and Tech (MUCET 2012) .
 69. Shaharuddin Md Salleh, Zaidatun Tasir & Nurbiha A. Shukor. Web-based simulation learning framework to enhance students’ critical thinking skills. International Educational Technology Conference (IETC).
 70. Zaidatun Tasir & Hisyamuddin Hashim. Learning Management System For Hearing Impaired Students In Learning Science: A Proposed Study. 6th International Malaysian Educational Technology Convention 2012 (IMETC 2012).
 71. Zaidatun Tasir & Nurul Farhana Jumaat. A Framework Of Instructors’ Metacognitive Scaffolding In Learning. 6th International Malaysian Educational Technology Convention 2012 (IMETC 2012).
 72. Zaleha Abdullah, Zaidatun Tasir & Juhazren Junaidi. Implementation of Apprenticeship Models to Facilitate Informal Learning.  1st International Seminar on Quality and Affordable Education (ISQAE-2012).
 73. Juhazren Junaidi, Aminudin Bin Hehsan, Ramli Awang & Ahmad Kilani Mohamed. Pelaksanaan E-Agen Pedagogi Dalam Pembelajaran Maya Pendidikan Islam. Seminar Antarabangsa Perguruan & Pendidikan Islam 2012.
 74. Megat Aman Zahiri Megat Zakaria, Meor Ibrahim Kamaruddin, Mohd Ali Ibrahim & Abdul Razak Idris. Persepsi guru pembimbing terhadap kemahiran generik guru-guru pelatih UTM.  Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan 2012.
 75. Megat Aman Zahiri Megat Zakaria, Mohd Ali Ibrahim, Mohd Rustam Ramli & Meor Ibrahim Kamaruddin. Perbandingan penilaian terhadap kompetensi guru pelatih UTM.  Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan 2012.
 76. Abd Razak Idris, Oh Geok Bee & MegatAman Zahiri Megat Zakaria. Saluran maklumat akademik pelajar tahun akhir si sebuah IPT. Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan 2012.
 77. Mohamad Bilal Ali & Noor Azida Sahabudin. Combination of two Learning Approaches which are Self-Regulated Learning and Personalized Learning (SRPL).  2012 International Conference on Economics Marketing and Management.
 78. Mohamad Bilal Ali, Mohd Salleh Abu &  Tan Tong Hock.  Assisting Primary School Children to Progress through Their van Hiele’s Levels of Geometry Thinking Using Google SketchUp. International Educational Technology Conference (IETC).
 79. Mohamad Bilal Ali & Danakorn Nincarean Eh Phon. Masalah Pembelajaran Pengaturcaraan dan Faktor yang Mempengaruhinya. 6th International Malaysian Educational Technology Convention 2012 (IMETC 2012).
 80. Mohamad Bilal Ali, Fatin Aliah Phanga, Normah Mohd Ghazalib, Md Nor Bakara, Noor Azlan Ahmad Zanzalia, Marlia Putehc, Nor Frahwahidah Ab Rahmana & Lilia Ellany Mohtar. Engineering Elements between First Year and Final Year Engineering Students in Malaysia. International Conference on Teaching and Learning in Higher Education (ICTLHE 2012) in conjunction with RCEE & RHED 2012.
 81. Mohamad Noh Ahmad, M. Muhammad, S. Buyamin & S.W.Nawawi. Takagi-Sugeno Fuzzy Control of a Two Wheeled Inverted Pendulum mobile Robot.  International conference on Automation and Control Engineering.
 82. Baharuddin Aris & Ahmad Kamal Idris. An Entrepreneurial Research University: Creating Jobs and Opportunities for the University Community. 2nd QS Middle East and Africa Professional Leaders in Education Conference and Exhibition 2012 (QS-MAPLE).
 83. Baharuddin Aris. Transforming 21st Century Student’s Learning Experiences : Meaningful, Interactive and Memorable. International Conference on Teaching and Learning in Higher Education (ICTLHE 2012) in conjunction with RCEE & RHED 2012.

 

back to top ↑