Penyelidikan Bersama

Kumpulan penyelidik CFiRST turut melaksanakan penyelidikan bersama fakulti, atau pusat kecemerlangan, atau agensi luar lain.

Penyelidikan-penyelidikan ini menerapkan kaedah mensinergikan kepakaran dalam bidang Fiqh dan Sains untuk menghasilkan sebuah penyelidikan yang berkualiti lagi berimpak.