Penyeliaan Pelajar

Penyeliaan Projek Sarjana Muda dan Sarjana (Kerjasama Dengan Fakulti Pendidikan, UTM)

* Klik pada nama untuk melihat penyeliaan pelajar

  1. ARIEFF SALLEH BIN ROSMAN, Ph.D. (17)
  2. FARAHWAHIDA BINTI MOHD YUSOF, Prof. Madya, Ph.D. (10)
  3. SELAMAT BIN HASHIM, Prof. (8)
  4. TAMAR JAYA BIN NIZAR, Ph.D. (21)
  5. MOHD AL-IKHSAN BIN GHAZALI, Ph.D. (0)
  6. SITI NORLINA BINTI MUHAMMAD, Ph.D. (5)