Penulisan Buku

Selain penulisan berkaitan penyelidikan, para Felo Penyelidik CFiRST turut menghasilkan buku.

ViewPicture
Harta Intelektual Menurut Fiqh Islam: Pendekatan Perbandingan Dengan Undang-undang Malaysia
ISBN 983-52-0259-1, 2002 (UTM Press)
Arieff Salleh Rosman
ViewPicture (1)
Murtad Menurut Perundangan Islam
ISBN 983-52-0205-2, 2001 (UTM Press)
Arieff Salleh Rosman
ViewPicture (2)
Salafiah Ibn Qayyim Al-jauziyyah Dalam Isu Kalam
ISBN 9789835208928, 2013 (UTM Press)
Tamar Jaya Nizar
books Membentuk Jati Diri Remaja
ISBN 9789833585045 (PTS Media Group Sdn. Bhd)
Arieff Salleh bin Rosman & Wardah binti Mokhtar
DoaKesukaanRasul-240x174 Doa Kesukaan Nabi Muhammad
ISBN 9789675137099, 2008 (PTS Media Group Sdn. Bhd)
Arieff Salleh Rosman & Ainon Mohd
remajapastisukses-240x370 Remaja Pasti Sukses!
Arieff Salleh bin Rosman & Wardah binti Mokhtar  (PTS Media Group Sdn. Bhd)
978-983-3603-09-1
Fatwa-Keberkesanannya-Memerangi-Ajaran-Sesat-di-Malaysia

Fatwa: Keberkesanannya Memerangi Ajaran Sesat di Malaysia
Farawahida Mohd Yusof
ISBN 9789835208034, 2011 (UTM Press)