Impact Factor Journal Citation Indexed

Beberapa Penulisan Felo Penyelidik (SCOPUS Listed)

 1. Green Technology Management in the Muslim World. (2013). Farahwahida Mohd Yusof, Arieff Salleh Rosman, Salwa Mahmood, Siti Hajar Mat Sarip, Teh Ubaidah Noh
 2. Persepsi Pelajar Universiti Teknologi Malaysia Terhadap Plagiarisme. (2008). Arieff Salleh Rosman, Ahmad Mahyuddin Hassan, Azmi Shah Suratman, Mohd Nasir Ripin, Nurazmallail Marni.
 3. Pemikiran Akidah Imam Al-Syafi’i. (2013). Tamar Jaya Nizar, Farahwahida Mohd Yusof
 4. Hanasia: Melanggar Etika dan Hak Asasi Manusia. (2013). Farahwahida Mohd Yusof, Tamar Jaya Nizar, Siti Norlina Muhammad, Nurain Mohd Nazir
 5. Lelaki Lembut : Faktor Dan Kesannya Kepada Pembentukan Sahsiah Mahasiswa. (2011). Farahwahida Mohd Yusof, Sharifah Munirah Timmiati
 6. Tiga Golongan Syuhada (Kajian Hadis dari Aspek Kesahihan Sanad dan Matan serta Statusnya). 2002. Tamar Jaya Nizar
 7. Application of FTIR spectroscopy for monitoring the oxidative stabilities of vegetable oils. (2013). A. Rohman & Y.B. Che Man
 8. Analysis of Lard in Meatball Broth Using Fourier Transform Infrared Spectroscopy and Chemometrics. (2013). Endah Kurniati, A. Rohman, & Kuwat Triyana
 9. Application of FTIR-ATR spectroscopy coupled with multivariate analysis for rapid estimation of butter adulteration. (2013). A. F. Nurrulhidayah, A. Rohman, I. Amin, M. Shuhaimi, & Alfi Khatib
 10. A Fourier transform infrared spectroscopy method for analysis of palm oil adulterated with lard in pre-fried french fries. (2013). Y.B. Che Man, A.M. Marina, A. Rohman, H.A. Al-Kahtani.
 11. FOURIER-transform infrared spectra combined with chemometrics and fatty acid composition for analysis of pumpkin seed oil blended into olive oil. (2013). A. Rohman, Y.B. Che Man, & A.F. Nurrulhidayah.
 12. Authentication of Black Seed Oil in Binary and Ternary Mixtures with Corn Oil and Soybean Oil Using FTIR Spectroscopy. (2013). A. Rohman & Rizka Ariani.
 13. FTIR spectroscopy combined with chemometric for analysis of sesame oil adulterated with corn oil. (2013). Nurrulhidayah A.F, Y.B. Che Man, & A. Rohman.
 14. The Use of FTIR Spectroscopy and Chemometrics for Rapid Authentication of Extra Virgin Olive Oil. (2013). A. Rohman, Y. B. Che Man, & Farahwahida Mohd. Yusof

** Penulis :

 • Farahwahida Mohd Yusof (farahwamy@utm.my)
 • Arieff Salleh Rosman (aswar@utm.my)
 • Tamar Jaya Nizar (tamar@utm.my)
 • A. Rohman (abdulkimfar@gmail.com)
 • A. F. Nurrulhidayah (nurrulhidayah2@gmail.com)