World Halal Research Summit (2011)

CFiRST dan Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (FSKSM) telah menyertai World Halal Research Summit yang telah di adakan di KLCC pada 5 sehingga 9 April 2011.