Objektif

Antara objektif CFiRST adalah :
  • Mewujudkan penyelidikan yang menggabungkan tenaga pakar universiti, industri serta siswazah bagi menghasilkan kajian dan penerbitan yang berimpak tinggi.
  • Menyediakan khidmat nasihat dan perundingan dalam usaha memasyarakatkan penggunaan sains dan teknologi termaju untuk kesejahteraan ummah.
  • Mewujudkan rangkaian kerjasama dan perkongsian pintar dalam kalangan agensi awam, swasta, dan industri