Matlamat

Berikut merupakan matlamat CFiRST :

  • Menjalankan kajian keperluan dan penyelidikan berasaskan kepada permintaan industri.
  • Menerbitkan hasil penyelidikan dalam jurnal berimpak tinggi, monograf, karya asli dan kertas kerja.
  • Mensinergikan kepakaran dalam pelbagai disiplin ilmu dalam dan luar negara (brain gain) bagi meningkatkan kualiti dan kuantiti penyelidikan.
  • Membangunkan pangkalan data Sains Halal serta mengadakan jalinan kerjasama antara IPTS / IPTA, industri halal, agensi kerajaan dan Majlis Fatwa.
  • Menyebar dan berkongsi maklumat hasil kajian penyelidikan menerusi medium maklumat terkini.
  • Membina kumpulan pengurusan yang mantap berteraskan kesatuan pemikiran dan tindakan.