Projek e-Tafsir ; Flora & Fauna dalam Al-Quran

Ketua Penyelidik : PM Dr. Farahwahida binti Mohd YusofPembantu Penyelidik : Azrin bin Md SaionNama Penyelidikan : Projek e-Tafsir ; Flora & Fauna dalam Al-Quran

Tempoh penyelidikan : 01/08/2011 – 31/07/2014

 

Abstrak

Projek e-Tafsir bertemakan Sains dan Teknologi merupakan penyelidikan Tafsir al-Quran yang bukan sahaja dikhususkan dalam bidang sains tetapi juga menggabungkan aspek-aspek pendigitalan yang berkonsepkan Teknologi Digital Ekonomi Berinovasi. Tentunya digitalisasi yang dimaksudkan bersesuaian dengan trend dan keperluan semasa.

Lihat laman web

Muat turun aplikasi mobil (Android sahaja)

Lihat aplikasi interaktif