Felo Penyelidik

ARIEFF SALLEH BIN ROSMAN, Prof. Madya, Ph.D
Pengarah
pengarahcfirst@utm.my / aswar@utm.my,
+607-553 6444
FARAHWAHIDA BINTI MOHD YUSOF, Prof. Madya, Ph.D
Timbalan Pengarah
farahwamy@utm.my
+607-553 6447
SELAMAT BIN HASHIM, Prof.
Felo Kanan
selamathashim@utm.my
+607-553 6681
TAMAR JAYA BIN NIZAR, Ph.D
Felo Aqidah & Falsafah 
tamar@utm.my 
+607-553 5089
MOHD AL-IKHSAN BIN GHAZALI, Ph.D
Felo Pengajian Islam & Hadis
alikhsan@ic.utm.my
+607-553 5164
SITI NORLINA BINTI MUHAMMAD, Ph.D
Felo Psikologi & Psikoterapi Islam
norlina@utm.my
+607553 5094
MUHAMMAD FATHI BIN YUSOF, Ph.D
Felo Undang-undang Islam
fathi@ic.utm.my
+603 2615 4634